Zorgverzekering vergelijken 2016: Wat verandert er allemaal?

Eind november maken de zorgverzekeraars hun premies weer bekend voor het komende jaar. Dan kan de consument deze zorgpremies naast elkaar leggen en vergelijken. Zo kan op jaarbasis veel bespaard worden op de zorgverzekering. Wat er allemaal gaat veranderen in 2016 wordt zoals gewoonlijk op Prinsjesdag bekend gemaakt. Op de derde dinsdag van september worden de plannen tijdens de troonrede voorgelezen. Vaak lekken al enkele items uit voor deze datum, zo ook dit jaar toen tijdens een persconferentie Minister Rutte de microfoon maar even aan een journalist gaf. Deze liet blijken al over een aantal zaken op de hoogte te zijn. Wat weten we tot nu toe over de zorgverzekering voor 2016?

December zorgverzekeringmaand

Zoals gezegd worden eerst de premies voor de zorgverzekeringen bekend gemaakt. Voor de basisverzekeringen zullen de premies niet veel van elkaar verschillen. Iedere zorgverzekeringaanbieder probeert het verschil te maken in aanvullende pakketten zoals zorg voor tandheelkunde of behandelingen voor de fysiotherapeut. De consument kan een keuze maken en heeft de tijd tot 1 januari om de huidige zorgverzekering op te zeggen. Tot 1 februari is er dan nog ruimte om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar.

Basis zorgverzekeringen 2016

Als het aan Minister Schippers ligt moet het bedrag voor eigen risico omlaag of zelfs helemaal afgeschaft worden als de verzekerde een contract met een huisarts of ziekenhuis heeft gesloten. De plastische chirurgie, en dan vooral de noodzakelijke, moet terugkomen. Deze was in 2005 uit het basispakket gehaald. Duidelijk moet vastgesteld worden welke behandelingen hier wel en niet onder vallen om misverstanden te voorkomen, zodat er niet plotseling zeer hoge zorgkosten ontstaan.

Meer duidelijkheid over zorgpolis

De laatste jaren is er veel onduidelijkheid ontstaan over afgesloten zorgverzekeringen. Na overstappen bleken veel zaken verkeerd begrepen te zijn met nare resultaten als gevolg. Om hier een eind aan te maken moet er een bijsluiter bij de polis komen. Hierin staan dan alle regels en voorwaarden duidelijk uitgelegd om problemen te vermijden.

Wat weten we tot nu toe?

In de afgelopen maanden zijn er een aantal zaken bekend gemaakt. We zullen de belangrijkste kort toelichten:

 • Geen behandelingen uit het basispakket. Er zullen enkele behandelingen toegevoegd:
 • Prenatale chirurgie (opereren van ongeboren baby met bijvoorbeeld open rug).
 • Prenatale screening (het onderzoeken van de ongeboren baby) Als er positief wordt getest op een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt het vervolgonderzoek vergoedt.
 • Enkele voorwaardelijke toevoegingen:
 • Een geneesmiddel tegen auto-immuunziekte SLE.
 • Behandeling voor patiënten met uitgezaaide huidkanker.
 • Mogelijk toegevoegd worden:
 • Behandeling voor clusterhoofdpijn door middel van stimuleren van een zenuw.
 • Behandeling van erfelijke vorm van borstkanker met zware chemotherapie.
 • Behandeling van maagkanker en uitzaaiingen.
 • Volgens Minister Schippers moeten de verzekeringen transparanter worden.
 • Eigen bijdrage hoortoestellen voor kinderen afgeschaft in 2016.
 • Zorgpremie met ongeveer 7 euro omhoog naar 103 euro per maand. Eigen risico wellicht met 10 euro omhoog naar 385. Dit zijn schattingen, 15 september wordt dit bekendgemaakt.

Houdt de zorgverzekering pagina op Verstandig-vergelijken.nl in de gaten voor meer informatie over bekendgemaakte premies en om vanaf eind november zorgverzekeringen te gaan vergelijken.

You may also like...