Vitale werknemers voor een beter bedrijf

Vitaliteit is een breed begrip, dat je kunt omschrijven als levenskracht. Vitaliteit in bedrijf is al wat concreter. Vitale werknemers zijn niet enkel gezond, maar ook veerkrachtig, bevlogen en tevreden. Dat is goed voor henzelf en hun sociale omgeving. Ook werkgevers profiteren van deze groep werknemers, omdat ze productiever en minder vaak ziek zijn.

Toch scoren Nederlandse werknemers matig op dit vlak. Veel onderzoeken tonen aan dat er veel mensen zijn die last hebben van zaken als werkdruk en stress. Ze voelen zich niet goed op hun plaats in de werkomgeving, en dat vergroot de kans op lichamelijke en psychische klachten. Werknemers die zelf aangeven dat ze niet vitaal zijn, blijken vaker ziek te zijn en worden vaker het slachtoffer van een burn-out.

Dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de werkgever. Niet-vitale werknemers zijn minder productief en zorgen voor een negatieve werksfeer. Ook zijn ze vaker in zichzelf gekeerd, nemen ze weinig initiatieven en is hun algemene betrokkenheid laag. Bovendien gaat het verder dan slechts de werkvloer, want deze werknemers kunnen ook het beeld bepalen dat de buitenwereld van een bedrijf heeft. Omgekeerd kunnen vitale werknemers juist zorgen voor een enthousiaste en plezierige uitstraling, die het imago van een bedrijf kan verbeteren en de klanttevredenheid kan vergroten. En op de werkvloer zijn ze energieker en effectiever in hun werk.

Het is dus in het belang van bedrijven om van iedere werknemer een vitale werknemer te maken. Dat wordt in feite ook steeds belangrijker. De vergrijzing en hogere pensioenleeftijd zorgt voor een werknemersgroep die juist op het gebied van vitaliteit kwetsbaar is. Zij moeten actief ondersteund worden om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het is dus de kunst om ze niet enkel langer, maar vooral ook gezonder aan het werk te houden.

Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn namelijk diverse factoren van belang. Zo helpt het als werknemers meer bewegen, maar ook als ze niet worden ingeperkt in de ontwikkeling van hun carrière. Het zelf kunnen bepalen van de eigen loopbaan is daar cruciaal in. Het blijkt dat deze zaken in de praktijk lastig te realiseren zijn voor veel bedrijven. Daarom zijn er tal van professionele organisaties die ondersteuning kunnen bieden bij de ontwikkeling van vitalere werknemers en een vitaler bedrijf.

 

You may also like...