Benzodiazepinen – Wat zijn het?

De benzodiazepinen zijn stimulerende middelen met stoffen die invloed op het gedrag of de beleving van de gebruiker. Ze worden voor geschreven als medicamenten om hun kalmerende, slaap bevorderende en van angst verminderende eigenschappen. De spierverslappende eigenschappen kunnen zowel een doel als een bijwerking zijn. Meestal wordt een kort werkende benzodiazepine gekozen voor slaapstoornissen.

benzodiazepine die als slaapmiddelen (hypnotica) worden gebruikt:

 • zeer kort werkend benzodiazepine zijn; brotizolam – midazolam – triazolam
 • kortwerkend benzodiazepine zijn; loprazolam – lormetazepam – oxazepam – temazepam
 • middellangwerkend benzodiazepine: nitrazepam – lorazepam
 • langwerkende benzodiazepinen worden maar zelden als slaapmiddel voorgeschreven omdat ze soms meer dan 12-24 uur werken. o.a: flunitrazepam (Rohypnol) en Flunitrazepam , ondanks zijn lange eliminatiehalfwaardetijd, toch te beschouwen als een kortwerkend hypnoticum.

Benzodiazepinen die ook voor angstverminderend (anxiolytica)worden gebruikt:

 • alprazolam (Xanax), kort- tot middellangwerkend
 • bromazepam (Lexotanil), middellang- tot langwerkend
 • chloordiazepoxide (Librium), langwerkend
 • clobazam (Frisium), langwerkend
 • clorazepinezuur (Tranxene), clorazepaat, langwerkend
 • diazepam (Valium), langwerkend tot zeer langwerkend
 • flurazepam (Dalmadorm), langwerkend
 • ketazolam (Unakalm), langwerkend
 • lorazepam (Temesta), middellangwerkend
 • medazepam (Nobrium), (zeer) langwerkend
 • midazolam (Dormicum), zeer kortwerkend, wordt off-label gebruikt in de palliatieve sedatie en wordt gebruikt als rustgevend middel voor een (kijk)operatie
 • oxazepam (Seresta), kortwerkend, zonder werkzame metaboliet
 • prazepam (Reapam), langwerkend

Clonazepam is benzodiazepine voorgeschreven tegen epilepsie en koortsconvulsies. Door gebruik hiervan wordt de prikkelgevoeligheid van epilepsie patiënten verminderd waardoor er ook geen klachten optreden.

De meeste voorkomende bijwerkingen van Benzodiazepinen:

 • Slaperigheid overdag is de meest gemelde bijwerking
 • Afname van de concentratie en geheugenverlies
 • Toegenomen eetlust en gewichtstoename.
 • Verminderd libido.
 • Katergevoel na het wakker worden.
 • Verhoogde kans op heupfracturen.
 • Coördinatiestoornissen.
 • Verslavings risico
 • Spierverslapping

You may also like...